Medlemskab

Ønsker du at søge optagelse i K2, skal du sende en kortfattet ansøgning vedlagt CV og eksempler på dit arbejde/dine værker, helst det hele samlet i én pdf-fil på max. 10 sider. Send ansøgningen til k2kunstnere@gmail.com eller til en af bestyrelsesmedlemmernes emailadresser.

Ansøgningen behandles derefter på førstkommende medlemsmøde, som siger ja eller nej til optagelse ved simpelt flertal.

……

Om K2
K2 er en sammenslutning af p.t. 24 billedkunstnere, med tilknytning til og/eller bosiddende i eller omkring København.

K2’s medlemmer arrangerer udstillinger med ujævne mellemrum – dels større fællesudstillinger med (så vidt muligt) samtlige medlemmer, dels mindre udstillinger med et udsnit af medlemmerne. Vi har tillige deltaget i kunstmesser i Danmark og Tyskland.

Det praktiske arbejde med at træffe udstillingsaftaler, planlægning, ophængning mv. foretages af skiftende grupper af medlemmer i samarbejde og efter aftale med de skiftende udstillingssteder. Alle medlemmer forventes at tage del i dette arbejde, jf. vedtægterne.

Udgifter i forbindelse med den enkelte udstilling afholdes af de medlemmer, som deltager i udstillingen, og/eller af fondsmidler, hvis vi søger og tildeles sådanne. I særlige tilfælde dækkes en del af udstillingsudgifterne af foreningen.

K2’s og medlemmernes individuelle aktiviteter (udstillinger og andet) publiceres på K2’s hjemmeside: k2kunst.dk, hvor hvert medlem har en præsentationsside, samt på sammenslutningens åbne Facebookside: www.facebook.com/k2kunst/

Alle kan abonnere på K2-nyhederne – dvs nye indlæg om udstillinger og andet – der publiceres på k2kunst.dk. Dette abonnement fungerer som vores nyhedsmail til interesserede over hele landet.

Til intern kommunikation og udveksling har vi oprettet en lukket Facebook-gruppe, hvortil kun medlemmerne har adgang.

Formelt er K2 organiseret som en forening, og der afholdes derfor ordinær generalforsamling en gang årligt, jf. vores vedtægter inden udgangen af maj. Medlemskab koster pt. kr. 500,- per år. Kontingentet opkræves umiddelbart efter afholdt generalforsamling.


Læs også Vedtægter for K2 Københavnske Kunstnere

.