Aleksander Kosmala

I mine malerier ser jeg spor af mennesket. Ikke direkte, men indirekte i de spor de afsætter. Disse består enten af hverdagsagtige ting, ting som alle bruger, eller andre genkendelige objekter. Måske lever der mennesker lige nu med disse ting, måske har de levet der, men er der ikke mere?

Mennesket er, på trods af sit fravær, objektet som determinerer hele min billedverden. Fraværet er et indirekte nærvær.

Min stil er realistisk, figurativ dvs. jeg forholder mig stilistisk og bevidst til det sete; til en perciperet og bevidst virkelighed. Men det væsentlige for mig er, at til denne ydre virkelighed tilføje en indre irrationel verden. En verden som ikke direkte kan iagttages, men skal forstås på en anden måde.

I mødet mellem de bevidste og de ubevidste kategorier opstår en ny, alternativ kategori. Denne nye virkelighed kan så males frem. Dette surrealistiske univers er for mig uendeligt.


www.kosmala.dk
Kunstnerportal BKF

— —